Liturgie van de dienst op zondag 29 januari 2023 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Mattheus 1:18-25 en Handelingen 4:1-12

Ontmoeting met fam. De Wit; kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op zondagmorgen 29 januari gaan we weer verder met de serie het ABC van het christelijk geloof. Dit keer staan we stil bij de vraag: Wie is Jezus? Daar zullen we wel wat meer preken over gaan houden, want de betekenis van Christus is groot. Deze zondag denken we na over de betekenis van Zijn naam: Zaligmaker. We lezen Mattheus 1:18-25 en Handelingen 4:1-12.

 • Aanvangslied: Ps. 65:1
 • Votum en groet
 • Lied 11
 • Wet
 • Ps. 65:2
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Mattheus 1:18-25 en Handelingen 4:1-12.
 • Ps. 110:1 en 2 (Weerklank)
 • Preek: Wie is Jezus?
 • Lied 56
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 72:10 en 11
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten