Liturgie van de dienst op zondag 15 januari 2023 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Galaten 2:11-21

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

De tactiek van de liefde
Op zondagavond 15 januari hoop ik weer verder te gaan met de brief aan de Galaten. De vorige keer ging het over de eenheid van de kerk. Nu zien we hoe we die eenheid dienen te bewaren. En dan in het bijzonder hoe we hebben om te gaan met oneerlijkheid en hypocrisie. Dat zijn zaken die de gemeente gemakkelijk uit elkaar kunnen drijven. Daarom is er liefde nodig. Paulus geeft een voorbeeld uit de praktijk.

 • Aanvangslied: Ps. 107:1
 • Votum en groet
 • Ps. 107:2 en 3
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 149:1
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Gal. 2:11-21
 • Lied 288
 • Preek
 • Lied 71
 • Gebeden
 • Ps. 86:6
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten