Liturgie van de dienst op zondag 8 januari 2023 om 18:30 uur

Voorganger: ds. H. van Ginkel, Scherpenzeel

Lezing: Lukas 22:31-34, Romeinen 7:13-26 en I Korinthe 10:1-13

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Thema voor de preek: de volharding der heiligen (DL H 5)

  • Aanvangslied - Gezang 219 : 1, 2 en 3
  • Na votum en groet - Psalm 89 : 1 en 3
  • Na de geloofsbelijdenis - Psalm 89 : 7
  • Voor de preek - Psalm 33 : 6 en 10
  • Na de preek - Psalm 51 : 1 en 6
  • Voor de zegen - Gebed des Heeren : 7, 8 en 9

Naar het overzicht van de kerkdiensten