Liturgie van de dienst op zondag 11 december 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Lukas 1:26-38 en 46-55

Derde Advent

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op 11 december, de derde zondag van Advent staan we stil bij de woorden van Maria uit Lukas 1:38. Bekende woorden, maar met een diepe inhoud. We zien hier hoe Maria zich bereid verklaart om de boodschap te ontvangen. Geen gemakkelijke boodschap. Maar ze aanvaardt het. Hoe ze daartoe gekomen is en wat dat betekent voor ons wanneer we het Woord horen, zullen we komende zondag zien. Een goede voorbereiding gewenst op de samenkomst. De lezing deze morgen is Lukas 1:26-38 en 46-55.

 • Aanvangslied: Lied 112
 • Votum en groet
 • Lofzang van Maria : 1, 2, 3
 • Wet
 • Ps. 119:52
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Lukas 1:26-38 en 46-55
 • Lofzang van Maria : 4, 5, 6 en 7
 • Preek over Lukas 1:38: Hoe wij het Woord ontvangen
 • Lied 109:1, 2 en 7
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 93:1 en 4
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten