Liturgie van de dienst op zondag 4 december 2022 om 18:30 uur

Voorganger: prop. M. Bos

Lezing: Johannes 1: 1-18

Tweede Advent

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Voorzang: Gezang 110: 'Hoe zal ik U ontvangen': 1
 • Votum
 • Zingen: Gebed des Heeren: 1 en 2
 • Geloofsbelijdenis van Nicea
 • Zingen: Psalm 8: 3 en 4 (Weerklank)
 • Gebed
 • Schriftlezing: HC Zondag 13 - vraag en antwoord 33 en Johannes 1: 1-18
 • Zingen: Psalm 89: 12
 • Preek
 • Zingen: Psalm 33: 6, 7 en 11
 • Gebed
 • Zingen: Psalm 97: 6 en 7

Naar het overzicht van de kerkdiensten