Liturgie van de dienst op zondag 27 november 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. E.K. Foppen, Den Haag

Lezing: Genesis 37: 1-11

Eerste Advent

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Welkom, mededelingen
 • Zingen Psalm 42: 3
 • Stil Gebed
 • Votum en Groet
 • Zingen: Psalm 42: 4,5
 • Lezing van de Tien Woorden
 • Zingen Gezang 497 (geheel)
 • Gebed
 • Schriftlezing Genesis 37: 1-11
 • Zingen Lofzang van Zacharias 1,4,5
 • Verkondiging
 • Zingen Gezang 448: 1,2 (en refrein)
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen Psalm 98: 1,2
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten