Liturgie van de dienst op zondag 20 november 2022 om 18:30 uur

Voorganger: ds. J.A. Brussaard, Barneveld

Lezing: Mattheus 13: 31-35

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Afkondigingen
 • Psalm 146:1
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Psalm 146: 8
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 135:3
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Mattheus 13: 31-35
 • Lied 229: 1, 2, 3 en 4 (De koninkrijken dezer aard…)
 • Woordverkondiging n.a.v. Matth. 13: 31 en 32
  Thema: 'Verkijk je niet!'
 • Lied 209: 1, 2 en 5 (Christus regeert straks wereldwijd…)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Psalm 72: 6 en 11
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten