Liturgie van de dienst op zondag 6 november 2022 om 09:30 uur

Voorganger: prof. dr. W.H.Th. Moehn, Hilversum

Lezing: Psalm 44 : 18-27 en Romeinen 8 : 31-39

Voorbereiding Heilig Avondmaal

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Preek over Romeinen 8:35-39 ‘Superoverwinnaars’

  • Aanvangslied Gezang 237 : 1 en 3 God is getrouw
  • Psalm 34 : 1 en 2
  • Na formulier Psalm 135 : 2 en 3
  • Psalm 44 : 1 en 12
  • Psalm 56 : 5 en 6
  • Gezang 77 : 1, 2 en 3 Wij knielen

Naar het overzicht van de kerkdiensten