Liturgie van de dienst op zondag 30 oktober 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Psalm 139

Bediening Heilige Doop

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op deze zondag staan we stil bij de belijdenis dat God de Schepper is van alle dingen. Schepper dus van ons leven. Een thematiek die natuurlijk prachtig aansluit bij de doop die deze morgen plaatsvindt. We lezen Psalm 139. In deze Psalm wordt wel heel mooi en diep verhaald wat het betekent dat God onze Schepper is. Hij staat aan het begin en einde van ons leven, Hij overziet ons leven. We belijden hiermee dat we niet zomaar in deze wereld geworpen zijn. We zijn hier omdat God dat blijkbaar gewild heeft. En wat er ook van ons leven is geworden, dit geloof mag een krachtig antigif zijn tegenover de zinloosheid die je als mens soms kan overvallen.

 • Aanvangslied: Psalm 139:1
 • Votum en groet
 • Ps. 139:2, 3 en 7
 • Wet
 • Ps. 105:5 (terwijl de kinderen worden binnengebracht)
  Na het dopen: Psalm 134:3
  Bij het weggaan van de kinderen: Lied 612
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Psalm 139
 • Ps. 33:7
 • Preek: U die mij geschapen heeft
 • Lied 9
 • Gebed en voorbede
 • Lied 463
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten