Liturgie van de dienst op zondag 23 oktober 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Matth. 6:25-34 en Joh. 1:1-18

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

We gaan verder met de serie het ABC van het christelijk geloof. Na de eerste preek over de God die is, gaan we nu verder in op de vraag wie deze God is. Het eerste wat de geloofsbelijdenis over onze God belijdt is dat Hij Vader is. En niet zomaar een Vader. Dit is misschien wel het diepste wat de christen mag zeggen over de grote Schepper van de wereld. Hij is mijn Vader! Je merkt de verwondering wanneer Johannes schrijft: Zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God genoemd worden (1 Joh. 3:1). En dat allemaal door Jezus Christus die ons heeft geadopteerd als kinderen, waardoor wij God als Vader mogen belijden. We lezen in deze dienst Johannes 1:1-18.

 • Aanvangslied: Psalm 33:11
 • Onze Hulp en groet
 • Psalm 103:1, 2, 3 en 4
 • Wet
 • Ps 103:5, 6 en 7
 • Gebeden
 • Schriftlezingen Matth. 6:25-34 en Joh. 1:1-18
 • Psalm 68:3
 • Prediking: Mijn Vader, uw Vader
 • Lied 515
 • Gebed en voorbede
 • Lied 419
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten