Liturgie van de dienst op zondag 16 oktober 2022 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Galaten 1:8-23

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

We gaan verder in Galaten. En we zien nu ook wat duidelijker waarom Paulus deze brief heeft geschreven. Er was wat aan de hand. Er waren mensen gekomen met een ander evangelie. Ze waren bezig de goede boodschap te verdraaien (zie Gal. 1:7). Een soort Christus-plus beweging. Men preekte Christus, maar men voegde er van alles en nog wat aan toe. Het geloven in Christus was belangrijk, zeiden deze mensen, maar een echte gelovige laat zich ook besnijden. Er werden aanvullende voorwaarden gesteld. En je kunt de apostel niet kwader maken dan door dit te zeggen. We zullen zien dat heden ten dage dat Christus-plus geloof nog springlevend is. En dat gaat ten koste van de genade. Paulus legt dat in dit gedeelte uit door zijn eigen ervaring te delen. En je zult merken hoe razend actueel dit is!

 • Aanvangslied: Ps. 98:1
 • Votum en groet
 • Ps. 98:2, 3 en 4
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 75:1
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Gal. 1:6-24
 • Lied 288:1 en 2
 • Preek
 • Ps. 31:17
 • Gebeden
 • Lied 274
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten