Liturgie van de dienst op zondag 16 oktober 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. M.C. Stehouwer

Lezing: Markus 9: 30 t/m 50

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • voorzang Psalm 19: 6
 • Stil gebed
 • Votum & Groet
 • Zingen Psalm 49: 1, 2 en 5 (Weerklank)
 • Wetslezing
 • Zingen Gezang 616
 • Gebed
 • Schriftlezing Markus 9: 30 t/m 50
 • Zingen Psalm 73: 1 en 13
 • Verkondiging
 • Zingen Psalm 4: 4
 • Dankgebed, voorbede
 • Dienst der offerande
 • Zingen Psalm 108: 1 en 2
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten