Liturgie van de dienst op zondag 2 oktober 2022 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Galaten 1:1-9

IsraŽlzondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de morgendienst wordt bekend gemaakt welke predikant we willen gaan beroepen. > Lees meer

In de avonddiensten wil ik met u de komende tijd gaan nadenken over de brief van Paulus aan de Galaten. Een zeer belangrijke brief waarin Paulus nadrukkelijk het genadekarakter benadrukt. Je zou het de ontspanningsbrief kunnen noemen. En dat lijkt me een actueel thema. Veel mensen hebben het idee voortduren opgejaagd te worden. Er moet van alles en er moet zoveel. En soms sijpelt dat de kerk ook binnen. Je moet dit en je moet dat. Paulus had er in zijn tijd ook last van. Dit kwam dan uit een wat andere hoek, maar hetzelfde principe: moeten! Daartegenover stelt hij het Evangelie van Jezus Christus als een gave van God.

 • Aanvangslied: Ps. 98:2
 • Votum en groet
 • Lied 449
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 31:17
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Galaten 1:1-9
 • Ps. 107:1, 2, 3 en 4
 • Preek
 • Lied 484
 • Gebeden
 • Ps. 30:3
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten