Liturgie van de dienst op zondag 2 oktober 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. F.J.K. van Santen, Leusden

Lezing: Psalm 125 : 1 - 5; Johannes 16 : 28 - 33

IsraŰlzondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Deze dienst wordt bekend gemaakt welke predikant we willen gaan beroepen. > Lees meer

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom en afkondigingen door de kerkenraad
 • We zingen als intro´tus Psalm 122 : 1
 • Votum en groet
 • We zingen Psalm 122 : 2, 3
 • Wetslezing
 • We zingen Psalm 32 : 3, 6
 • Gebed (wij bidden om Gods hulp bij het lezen uit de Bijbel)
 • We lezen uit de Bijbel
  Psalm 125 : 1 - 5
  Johannes 16 : 28 - 33
  Aandachtspunten:
  1. Gods eerste kind;
  2. Gods bescherming;
  3. Gods trouw en nabijheid.
 • We zingen Psalm 125 : 1, 2, 4 (Weerklank)
 • Verkondiging
 • We zingen Lied 459 : 1, 2, 3
 • Dankgebed en voorbede
 • We zingen als slotlied Psalm 75 : 1
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Naar het overzicht van de kerkdiensten