Liturgie van de dienst op zondag 2 oktober 2022 om 09:30 uur

Iedereen is van harte welkom in de dienst. De diensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.

Voorganger: ds. F.J.K. van Santen, Leusden

IsraŽlzondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Collecten

1. Diaconie: Kerk & IsraŽl
De relatie met het volk IsraŽl is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met IsraŽl vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en IsraŽl gericht. Het magazine Op weg laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente. De handreiking ĎOnopgeefbaar Verbondení brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en IsraŽl en het internetproject ĎDe Uitdagingí.
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, gericht op ontmoeting en gesprek en op leren van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te houden.
Op 2 oktober, IsraŽlzondag, is de collecte bestemd voor het werk van Kerk & IsraŽl.

2. Kerkrentmeesters: Evangelisatiewerk

Collecte

  • Sinds 3 juli collecteren we weer in de kerk. Lees het nieuwsbericht hierover.
  • Geven via de kerkapp heeft de voorkeur.
  • Wanneer u geeft via de collectezakken bij de uitgang, willen we u vragen zoveel mogelijk te geven met collectebonnen.
  • QR code digiaal collecterenU kunt ook geven door te klikken op deze link of door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen.

Naar het overzicht van de kerkdiensten