Liturgie van de dienst op zondag 18 september 2022 om 18:30 uur

Voorganger: ds. J. Mulderij, Wezep

Lezing: Exodus 4:10-17; Kolossenzen 4:2-6

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Welkom + mededelingen
 • Gezang 278:1, 2, 3
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Psalm 89:1, 7
 • Geloofsbelijdenis
 • Gezang 238:1, 4
 • Gebed om de leiding met de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Exodus 4:10-17; Kolossenzen 4:2-6
 • Psalm 25:2, 4
 • Preek (Kernwoord Exodus 4:12)
 • Psalm 145:4, 5
 • Dankgebed en voorbeden
 • Psalm 56:5, 6
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten