Liturgie van de dienst op zondag 18 september 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: 1 Kronieken 29:1-9 en Efeze 2:18-22

bevestiging ambtsdrager / pastoraal werker

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Het bouwwerk van God Op deze zondag lezen we 1 Kronieken 29:1-9. In deze tekst spreekt David woorden over zijn zoon Salomo die de opdracht heeft gekregen de tempel te bouwen. Dat is een enorm project en David weet dat maar al te goed. Met zulke projecten kun je je al snel verliezen in al het geregel. Daarom spreekt David de woorden: Dit werk daarentegen is groot, want het is geen bouwwerk voor een mens, maar voor God, de HEERE. En dat lijkt me een mooi thema op deze zondag.

In deze dienst wordt broeder Vincent van Arkel bevestigd in het ambt van ouderling met als speciale taak de ‘stoffelijke’ belangen van de gemeente. Ook zal br. Henk van Vliet uit Voorthuizen worden ingeleid in zijn bediening als pastoraal werker. Hij zal een deel van de taken van ds. Van Goch overnemen.

 • Aanvangslied: Ps.135:3
 • Votum en groet
 • Ps. 84:1 en 2
 • Wet
 • Ps. 6:1
 • Gebeden
 • Schriftlezing: 1 Kronieken 29:1-9 en Efeze 2:18-22
 • Ps. 27:3
 • Preek: Het bouwwerk van God
 • Lied 230:1, 2 en 5
 • Bevestiging ouderling-kerkrentmeester en inleiding pastoraal werker
  Toezingen: Avondzang (Gezang 12): 1 en 7
 • Gebed en voorbede
 • Lied 427
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten