Liturgie van de dienst op zondag 11 september 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. A.A.A. Prosman, Amersfoort

Lezing: Genesis 16; Genesis 21 : 14-21; HebreeŽn 11:13-16

kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • welkom en mededelingen
 • zingen: psalm 30 : 3 en 4
 • stil gebed
 • votum en groet
 • zingen: psalm 25 : 4 en 5
 • wet des Heeren / verootmoediging
  zingen: psalm 56:6
 • gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezing Oude Testament: Genesis 16; Genesis 21 : 14-21
  Schriftlezing Nieuwe Testament: HebreeŽn 11:13-16
 • zingen: psalm 105 : 5 en 6
 • lezing van de tekst: Genesis 16:16 en 21:5
 • uitleg en verkondiging van het Woord. Thema: een vader had twee zonen
 • zingen: lied 245 : 1 en 2 (Waar God de Heer Zijn schreden zet)
 • dankgebed en voorbeden
 • aankondiging collecten
 • zingen: lied 230 : 1, 4 en 5 (De ware kerk des Heeren)
 • zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten