Liturgie van de dienst op zondag 4 september 2022 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Markus 7:31-37

Viering en dankzegging Heilig Avondmaal

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op zondag 4 september mogen we ons weer verheugen in de tekenen van brood en wijn. Het zijn zichtbare tekenen van wat in de preek verwoord wordt. Het is een bijzondere gave van God dat Hij heel ons mens-zijn inschakelt om ons meer en meer met Hem te verbinden. Naar de preek luisteren we, in het zingen gebruiken we onze stem en nu mogen we ook proeven en smaken. En wanneer we dat in geloof doen, mogen we weten dat de Heilige Geest op deze wijze het werk van Christus meer en meer wil toepassen en uitwerken in ons leven.

Ik weet op dit moment nog niet welke teksten ik zal lezen, maar dat zult u te zijner tijd wel vernemen.

 • Aanvangslied: Ps. 103:1
 • Onze hulp en groet
 • Ps. 103:2 en 3
 • Formulier
 • Zingen Lied 442
 • Voortzetting Avondmaal
 • Ps. 116:7
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Markus 7:31-37
 • Ps. 31:17
 • Preek: open ogen, oren en mond
 • Ps. 52:7
 • Gebeden
 • Lied 423

Naar het overzicht van de kerkdiensten