Liturgie van de dienst op zondag 28 augustus 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Markus 7:1-23

Voorbereiding Heilig Avondmaal

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op zondag 4 september mogen we ons weer verheugen in de tekenen van brood en wijn. Het zijn zichtbare tekenen van wat in de preek verwoord wordt. Het is een bijzondere gave van God dat Hij heel ons mens-zijn inschakelt om ons meer en meer met Hem te verbinden. Naar de preek luisteren we, in het zingen gebruiken we onze stem en nu mogen we ook proeven en smaken. En wanneer we dat in geloof doen, mogen we weten dat de Heilige Geest op deze wijze het werk van Christus meer en meer wil toepassen en uitwerken in ons leven.

 • Aanvangslied: Ps. 105:2
 • Votum en groet
 • Lied 284
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Markus 7:1-23
 • Ps. 15 (Weerklank)
 • Preek
 • Ps. 56:5
 • Formulier Heilig Avondmaal 1e deel
 • Ps. 26:2
 • Gebed en voorbede
 • Lied 432
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten