Liturgie van de dienst op zondag 21 augustus 2022 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Markus 5:1-20

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Het is nog even per week bekijken waarover ik ga preken. Voor het nieuwe seizoen staat er een serie gepland over het ABC van het christelijk geloof. We merken in toenemende mate dat mensen de meest basale dingen waar het om gaat in het geloof niet meer begrijpen. Dus het leek me goed om in een serie ochtendsamenkomsten de kern van het geloof na te gaan.

Komende zondagavond zal de preek gaan over Markus 5:1-20. Markus verhaalt hier een uitdrijving van een demon. Ten diepste gaat het in deze geschiedenis om mens-zijn. En dan beeldt deze geschiedenis wel heel nadrukkelijk uit wat er gebeuren kan met een mens die in de macht van de boze is terecht gekomen. Maar vooral ook wat er gebeurt wanneer Gods bevrijdende macht door Jezus zichtbaar wordt.

 • Aanvangslied: Ps 93:1
 • Votum en groet
 • Lied 427:1 en 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 93:4
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Markus 5:1-20
 • Ps. 107:6 en 7
 • Preek
 • Lied 422
 • Gebeden
 • Ps. 89:8
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten