Liturgie van de dienst op zondag 14 augustus 2022 om 18:30 uur

Iedereen is van harte welkom in de dienst. De diensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.

Voorganger: prof. dr. F.G. Immink, Woudenberg

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Collecten

1. Diaconie: Evangelisch Begeleidingscentrum t Harde
Zondag 14 augustus is de opbrengst van de diaconale collecte bestemd voor het Evangelisch begeleidingscentrum t Harde. Het EBC komt op voor kwetsbare mensen in de samenleving door hen aandacht, hoop en perspectief te bieden naar geest, ziel en lichaam door middel van deskundige en liefdevolle zorg. Zij doet dit door middel van 24-uurs-begeleiding, en beschermd wonen, maar ook door begeleid zelfstandig wonen, begeleiding thuis of dagbesteding te bieden. Al sinds de oprichting van het EBC in 1973 wordt er voorzien in deze zorg die niet vergoed wordt vanuit overheidssubsidie. Zo helpen zij mensen die geen of onvoldoende indicatie hebben, en dus tussen wal en schip dreigen te vallenen. Het EBC is dus voor een belangrijk deel afhankelijk van giften. Van harte bij u aanbevolen voor uw gebeden en uw bijdrage.

2. Kerkrentmeesters: Jeugdwerk

Collecte

  • Sinds 3 juli collecteren we weer in de kerk. Lees het nieuwsbericht hierover.
  • Geven via de kerkapp heeft de voorkeur.
  • Wanneer u geeft via de collectezakken bij de uitgang, willen we u vragen zoveel mogelijk te geven met collectebonnen.
  • QR code digiaal collecterenU kunt ook geven door te klikken op deze link of door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen.

Naar het overzicht van de kerkdiensten