Liturgie van de dienst op zondag 7 augustus 2022 om 18:30 uur

Voorganger: ds. A.A.A. Prosman, Amersfoort

Lezing: 2 Korinthe 12:14 - 13:13

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • welkom en mededelingen
 • zingen: psalm 48 : 1 en 6
 • stil gebed
 • votum en groet
 • zingen: psalm 135 : 1 en 2
 • geloosbelijdenis
 • zingen: psalm 125 : 1 en 4 (Weerklank)
 • gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezing: 2 Korinthe 12:14 - 13:13
 • zingen: psalm 119 : 65 en 67
 • lezing van de tekst: 2 Korinthe 13 : 5
 • uitleg en verkondiging van het Woord. Thema: vervreemding of herkenning?
 • zingen: gebed des Heeren: 6, 8 en 9 (Vergeef ons onze schulden…)
 • dankgebed en voorbeden
 • zingen: lied 230 : 1, 4 en 5 (De ware kerk des Heeren)
 • zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten