Liturgie van de dienst op zondag 31 juli 2022 om 18:30 uur

Voorganger: kand. N. Dijkdrent, Katwijk

Lezing: Psalm 39, Lukas 12: 13-21

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Orgelspel
 • Welkom en afkondigingen
 • Psalm 144: 6 (Weerklank)
 • Stil gebed
 • Votum en bemoediging
 • Psalm 49: 1 en 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 119: 18 en 19
 • Gebed om de opening van het woord
 • Schriftlezing: Psalm 39, Lukas 12: 13-21
 • Psalm 49: 3, 4 en 5
 • Verkondiging uit Lukas 12: 16a
 • Psalm 49: 6 en 7
 • Dankzegging en voorbeden
 • Psalm 16: 3, 4 en 6
 • Zegenbede
 • Orgelspel

Naar het overzicht van de kerkdiensten