Liturgie van de dienst op donderdag 7 juli 2022 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Spreuken 3: 5 en 6

Huwelijksdienst

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

7 juli willen Martin Markusse en Anne de Bruyn hun gegeven ja-woord voor Gods aangezicht bevestigen en zien zij uit naar de inzegening van hun huwelijk. Voorafgaand staan we stil bij de woorden uit Spreuken 3: 5 en 6 “Vertrouw op de HEERE met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken”. Voor Martin en Anne zijn deze verzen een geloofsbelijdenis. In afhankelijkheid van de HEERE gaan ze de verbintenis met elkaar aan, en zien zij uit naar Gods zegen over hun huwelijk.


Naar het overzicht van de kerkdiensten