Liturgie van de dienst op zondag 31 juli 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. J. C. Schuurman, Putten

Lezing: Richteren 7:1–7 en 16–22; 2 Korinthe 12:7–10; Hebreeën 11:32–34

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

  • Psalm 93 : 1 en 4
  • Gezang 284, 1, 2 en 3
  • Psalm 32 : 3
  • Psalm 68 : 1 en 13 (uit Weerklank)
  • Psalm 118 : 7 en 8
  • Psalm 52 : 1 en 7

Tekst: Hebreeën 11 : 32a, 33a, 34b
Thema: ‘Gods kracht in zwakheid volbracht’


Naar het overzicht van de kerkdiensten