Liturgie van de dienst op zondag 17 juli 2022 om 18:30 uur

Voorganger: ds. J.A. Brussaard, Barneveld

Lezing: Romeinen 8:1-11

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 65:4
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Lied 201: 1, 2 en 4
 • We belijden het geloof
 • Psalm 136: 1 en 26
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Romeinen 8:1-11
 • Psalm 25:2
 • Verkondiging  Kerntekst: Romeinen 8:6
  Thema: Wie stuurt mijn leven?
 • Lied 63: 1 en 3 (Hoe moeilijk is de strijd..)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Psalm 143:10
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten