Liturgie van de dienst op zondag 17 juli 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Johannes 20:11-18

themadienst Vakantiebijbelweek - openluchtdienst

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.


Een uitgewerkte liturgie met alle teksten van de liederen vind je op de website van de vakantiebijbelweek


Komende zondag zal in de samenkomst Johannes 20:11-18 centraal staan. Dit gedeelte is aangedragen vanuit de VakantieBijbelWeek. Het is een gedeelte dat we normaal rond Pasen lezen, maar wat natuurlijk op elke ander tijdstip ook gelezen kan worden. Juist met de opstanding van Christus wordt duidelijk waar dit thema over gaat: Hij keert alles andersom. In grotemensentaal kun je zeggen: Gedane zaken nemen een keer. Dat is niet zoals het spreekwoord gaat. Het spreekwoord zegt immers: Gedane zaken nemen geen keer. Zo gaat dat in het leven. Wat je hebt gedaan kun je niet meer terugdraaien, en daar moet je dan maar mee leren leven. Dat is nogal wat, vooral als het gaat om zonde en schuld. Daar kun je zelfs onder bezwijken. En hoe wonderlijk is het dan dat door de opstanding van Jezus Christus de zaken kunnen worden omgekeerd.

Hoe wonderlijk is dat!

De samenkomst is buiten (zie hieronder), dus plaats genoeg. Ga de heggen en de steggen in en nodig mensen uit om deze dienst te bezoeken.

We hopen op een zegenrijke samenkomst.

Openluchtdienst
De themadienst als afsluiting van de Vakantiebijbelweek is ook dit jaar een openluchtdienst: aan de Nieuwstraat, in het weiland bij begraafplaats Lambalgen.

Iedereen is van harte welkom!

Kom zoveel mogelijk op de fiets of lopend. Voor de oudere bezoekers zijn er stoelen beschikbaar. De overige bezoekers vragen we om zelf voor een kleed of stoel te zorgen. Het is niet nodig om je Bijbel, psalmboek of de bundel Weerklank mee te nemen. Iedere bezoeker krijgt een liturgie.

Houd deze website in de gaten voor eventuele wijzigingen over deze dienst. Bijvoorbeeld bij slechte weersomstandigheden.

Wij hopen u daar te ontmoeten.

 • Aanvangslied: Ps. 75:1
 • Onze hulp en groet
 • Lied 171
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 460
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Joh. 20:11-18
 • Ps. 25:2 en 5
 • Preek: Dit verwacht je niet!
 • Ps. 86:6
 • Gebed en voorbede
 • Liederen VBW:
   Alles andersom!
   Diep diep als de zee
   Groot en geweldig
   De zegen van God
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten