Liturgie van de dienst op zondag 10 juli 2022 om 18:30 uur

Voorganger: ds. P. Baas Zoetermeer

Lezing: Handelingen 4:32-5:11

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Lied 288:1 en 2
 • Moment van stil worden
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 133:1 en 3
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 89:3
 • Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Handelingen 4:32-5:11
 • Zingen: Psalm 139:1 en 14
 • Verkondiging: 'Bedrieg de Heilige Geest van God niet'
 • Zingen: Psalm 36:2 en 3 Weerklank
 • Gebeden
 • Collecten
 • Zingen: Psalm 68:10
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten