Liturgie van de dienst op zondag 10 juli 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Genesis 1:26-28 en 2:4-17

Kinderbijbeluur, na de dienst: ontmoeting met boeren

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Aanvangslied: Psalm 33:7
 • Votum en groet
 • Lied 9
 • Wet
 • Ps. 119:8
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Genesis 1:26-28 en 2:4-17
 • Ps. 104:1 en 12
 • Preek: De aarde met haar wel en wee
  nav Gen. 1:26-28 en 2:15
 • Ps. 49:2 en 3 (Weerklank)
 • Gebed en voorbede
 • Lied 418
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten