Liturgie van de dienst op zondag 3 juli 2022 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: 2 Kor. 2:12-3:8

bevestiging ambtsdragers

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Komende zondagavond zullen de nieuwe broeders bevestigd worden in het ambt. Dat mogen we doen met grote dankbaarheid. Dankbaarheid omdat God mensen in het hart de bereidheid gegeven heeft om hun benoeming te aanvaarden. Dankbaarheid omdat we weer voltallig zijn. We hopen zo met een nieuw team de werkzaamheden weer op te pakken. Daarbij is het gebed van u voor ons als kerkenraad onmisbaar. Dit werk kan alleen maar gedaan worden door de kracht die God ons wil geven. Ik merk om me heen dat kerkgemeenschappen soms als bedrijven gerund worden met bijbehorende managementstijl. Nu kun je natuurlijk best het één en ander leren en overnemen van huidige vormen van management, maar de kerk is geen bedrijf. De Kerk is de Kerk van Jezus Christus. En daarom zullen we ons radicaal moeten laten leiden door Zijn Woord. Daarom is dat gebed onmisbaar. Onze bekwaamheid is immers uit Christus, en Christus alleen!
Tegelijk nemen we in deze dienst ook afscheid van enkele broeders die zich kortere of langere tijd hebben ingezet voor dit werk. Ook vanaf deze plaats zeggen we hen daarvoor hartelijk dank. En wensen hen de zegen van onze God toe.

 • Aanvangslied: Psalm 147:1
 • Votum en groet
 • Ps. 135:1, 2 en 3
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 108:2
 • Gebeden
 • Schriftlezing: 2 Kor. 2:12-3:8
 • Ps. 121:1
 • Preek
 • Lied 230:1, 3 en 4
 • Bevestiging ambtsdragers
 • Toezingen: Avondzang (Gz. 12:1 en 7)
 • Gebeden
 • Lied 427
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten