Liturgie van de dienst op zondag 26 juni 2022 om 18:30 uur

Voorganger: ds. L.W. Smelt, Barneveld

Lezing: Romeinen 8: 1 en 12-18

na de dienst Sing in

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Welkom en Afkondigingen
 • Voorzang : Gebed des Heeren : 2 Geheiligd worde... (staande)
 • Votum en groet begintekst: Psalm 103:13
 • Zingen Psalm 103:7 geen vader sloeg...
 • Gebed om opening van het Woord, verlichting door de Heilige Geest
 • Schriftlezing Romeinen 8: 1 en 12-18
 • Zingen Psalm 142: 5 en 7 Ik riep... Voer mij....
 • Prediking Romeinen 8:15 thema: Hoe leren wij 'Abba Vader' roepen?
 • Zingen Lied 419 Abba Vader U alleen...
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen Psalm 86:2 en 5 (Weerklank) Ja tot U.... Gij zijt groot en zeer...
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
 • Zingen Psalm 25:3 en 7 Denk aan 't vaderlijk... Gods verborgen....
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten