Liturgie van de dienst op zondag 26 juni 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. J. A. Brussaard, Barneveld

Lezing: Spreuken 16:32, 25:28 2 Petrus 1:1-11 en Galaten 5:19-23

kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 1. Welkom en mededelingen
 2. Psalm 65: 4 en 6
 3. Stil gebed
 4. Votum en groet
 5. Gezang 201: 1, 2 en 4 (Kom, Schepper, Geest…)
 6. We horen het gebod van God
 7. Psalm 51:6
 8. Gebed om de opening van het Woord
 9. Schriftlezingen: Spreuken 16:32 en 25:28  2 Petrus 1:1-11 en Galaten 5:19-23
 10. Psalm 25:2
 11. Preek 
  Thema: 'Zelfbeheersing, gave en opgave'
  Kerntekst:   Galaten 5:22 (slot)
 12. Gezang 468: 1,2,3 (Vernieuw Gij mij...)
 13. Gebed
 14. Psalm 86:6
 15. Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten