Liturgie van de dienst op Eerste Pinksterdag 5 juni 2022 om 18:30 uur

Voorganger: Prof. dr. M. J. Paul, Oegstgeest

Lezing: Hand. 8:5-25

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Ps. 145:2
 • Votum en groet
 • Ps. 145:6
 • Geloofsbelijdenis
 • Gezang 205:1,2 Stroom, o vloed
 • Gebed
 • Schriftlezing Hand. 8:5-25
 • Ps. 119:3,9
 • Preek over Hand. 8:14-17
 • Thema: Pinksteren in Samaria: de Geest rust mensen toe
 • Gezang 192:1,2 Geest van hierboven
 • Dankgebed
 • Ps. 25:7
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten