Liturgie van de dienst op Eerste Pinksterdag 5 juni 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Hand. 2: 1-13; Thema: Vervuld met de Geest

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Komende zondag gedenken we uitstorting van de Heilige Geest. Een machtig heilsfeit waaruit blijkt dat God de Vader ons geen wezen laat. Nadat Jezus Christus is opgevaren naar de hemel, heeft Hij ons een andere Trooster gegeven.
Het is deze Geest Die ons leert geloven het heilswerk van Jezus Christus; het is deze Geest die in ons komt wonen. Hij blijft bij ons, zal in ons zijn en rust ons toe met Zijn kracht om getuige te zijn van onze Heere en Heiland.
Deze gave van genade schept grote verantwoordelijkheid voor ons als gelovigen. We zijn namelijk in staat de Heilige Geest te bedroeven en het werk van Hij in ons wil verrichten, te blussen. Schokkend maar waar. Dit vraagt voortdurende afhankelijkheid en geloofsgehoorzaamheid. Met deze houding wil God ons gebruiken in Zijn dienst.
Met Pinksteren luisteren we naar de geschiedenis uit Hand. 2: 1-13 en willen van hieruit lijnen trekken naar onze tijd wat de heilsfeit ons te zeggen heeft.

  • Psalm 118: 12 en 14
  • Gezang 194: 1, 3 en 5
  • Psalm 119: 17
  • Psalm 111: 2 en 3
  • Gezang 196: 1 en 3
  • Gezang 198: 3 en 4

Naar het overzicht van de kerkdiensten