Liturgie van de dienst op Hemelvaartsdag 26 mei 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Efeze 1:15-23

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op deze dag is het alweer feest. Dit keer vieren we het koningschap van Christus. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is dus niet slechts de Koning van de kerk, maar Koning van de kosmos. Alle macht is Hem gegeven. We leven dus onder een Christelijke regering. Een regering die wel wat anders werkt dan de gemiddelde machthebber op deze aarde. Gelukkig maar. Zijn heerschappij is rechtvaardig en wordt met wijsheid en kennis uitgevoerd. Dat betekent dan weer wel dat wij kleine mensjes dit bepaald niet altijd kunnen volgen of begrijpen. Maar één ding staat vast: Het komt goed. Als dat geen reden voor een feestje is!

 • Aanvangslied: Ps. 47:1
 • Votum en groet
 • Lied 433
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 8:1, 5 en 6
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Efeze 1:15-23
 • Ps. 99:8
 • Preek: Hemels machtsvertoon
 • Lied 11:1, 2 en 3
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 93
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten