Liturgie van de dienst op zondag 22 mei 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: 1 Korinthe 15:50-58

kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Deze zondag hoop ik met u 1 Korinthe 15 af te sluiten. Na de behandeling van het 1000-jarig rijk belanden we nu weer op planeet aarde. Wat betekent die hoopvolle toekomst voor de dag van vandaag? Paulus spreekt in 1 Korinthe 15 uitbundig over de opstanding van Christus en de opstanding van de gelovigen als Christus terugkomt naar de aarde. En als hij dat gedaan heeft, besluit hij het hoofdstuk met de woorden dat we standvastig moeten zijn, onwankelbaar en altijd overvloedig in het werk van de Heere. Dat gaat dus over ons leven nu. Veel mensen vinden dat wat lastig. Of men leeft zijn leven en denkt niet aan de wederkomst van Christus. Of men is zo bezig met de wederkomst dat men het leven nu vergeet. Dat vraag om een goede balans. Ter voorbereiding kunt u nog eens dit hoofdstuk doorlezen.

 • Aanvangslied: Ps. 92:1
 • Votum en groet
 • Lied 237:1 en 2
 • Wet
 • Ps. 119:17
 • Gebeden
 • Schriftlezing: 1 Korinthe 15:50-58
 • Ps. 37:2 en 3
 • Preek: De toekomst en het leven nu
 • Lied 231
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 17:8
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten