Liturgie van de dienst op zondag 8 mei 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: 2 Kronieken 30, 1-13, tekst vs. 8

voorbereiding Heilig Avondmaal

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

De diensten die ik de komende weken mag verzorgen staan in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal. Deze keer heb ik de teksten gekozen uit 2 Kronieken 30.

In de dienst van voorbereiding staan we met name stil bij de uitnodigende woorden van vers 8 "Geef de HEERE de hand".

We danken de Heere God dat Hij ons elke week uitnodigt om Hem te ontmoeten in de erediensten. In de diensten waar het sacrament bediend wordt, komt de HEERE nog indringender naar ons toe. Zijn hartelijk verlangen is dat we Zijn woord zullen geloven en met Hem zullen leven.

  • Psalm 139: 1
  • Psalm 122: 1 en 3
  • Lezing eerste deel van het Avondmaalsformulier
    Lied 302: 10 en 13
  • Psalm 51: 5 en 9
  • Lied 489: 2, 3 en 4
  • Psalm 45: 1 en 7

Naar het overzicht van de kerkdiensten