Liturgie van de dienst op zondag 24 april 2022 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: 1 Kor 15:35-49 en 2 Kor. 5:1-10

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Aanvangslied: Ps. 116:1
 • Onze Hulp en groet
 • Ps. 116:2, 3 en 4
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 116:5, 6 en 7
 • Gebeden
 • Schriftlezing: 1 Kor 15:35-49 en 2 Kor. 5:1-10
 • Ps.116:8, 9, 10 en 11
 • Preek: Nieuw licht op de dood
 • Ps. 16:5 (Weerklank)
 • Gebeden
 • Lied 178
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten