Liturgie van de dienst op zondag 24 april 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Psalm 103

bediening Heilige Doop

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag 24 april is er 's morgens een doopdienst. In deze dienst staan we stil bij Psalm 103 vers 15: Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen. Een prachtige tekst waar de liefde van God voor ons onder woorden wordt gebracht. In deze dienst willen we stilstaan bij het fundament van deze liefde, en hoe ver deze liefde van God reikt.

  • Psalm 100: 2
  • Psalm 86: 2 en 3
  • Psalm 86: 6
  • Rondom dopen: Gezang 309: 1 en 2; psalm 134: 3; psalm 105: 5
  • Psalm 103: 1 en 7
  • Gezang 475
  • Gezang 419

Naar het overzicht van de kerkdiensten