Liturgie van de dienst op Eerste Paasdag 17 april 2022 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: 1 Korinthe 15: 1-11

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de avonddienst van Eerste Paasdag 17 april luisteren we naar het onderwijs van Paulus uit 1 Korinthe 15: 1-11. In dit gedeelte gaat het over de opstanding van Christus. Zonder opstanding heeft de verkondiging van Jezus geen inhoudt. Het Evangelie van Pasen is onopgeefbaar. Nog steeds wil de opgestane Heiland Zich openbaren door Woord en Geest, waardoor Hij een levende werkelijkheid wordt voor ons.

  • Psalm 124: 1
  • Gezang 172: 1 en 3
  • Psalm 118: 12
  • Gezang 451: 1 en 2
  • Gezang 489: 1, 2 en 4
  • Psalm 56: 5 en 6

Naar het overzicht van de kerkdiensten