Liturgie van de dienst op Eerste Paasdag 17 april 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Markus 16

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op zondag 17 april mogen we het grote feest van de Kerk vieren. Het feest waarin we herinnerd worden aan het onvoorstelbare gebeuren van de opstanding van onze Heere en Heiland. Dit is een gebeurtenis geweest die zijn weerga niet kent. Het is ook nauwelijks te bevatten. Daarom zullen we er in deze samenkomst ook vooral over zingen. En wat zou het mooi zijn om elkaar deze morgen te begroeten met die oeroude woorden: De Heer is waarlijk opgestaan. Veel meer dan Kerst is dit het feest wat we als Kerk vieren moeten. Juist ook in deze tijd waarin er dood en verderf wordt gezaaid. Pasen is immers het feest van het leven. En dat is een leven dwars door de dood heen. De dood heeft niet het laatste woord. Dat laatste woord is aan God. En Hij riep de Zoon uit het graf, uit de dood. En zie, Hij leeft! In het Evangelie van Markus lezen we een klein zinnetje dat een bijzonder licht werpt op de opstanding van Christus. Het zijn de woorden uit Markus 16:2 En heel vroeg op de eerst dag van de week kwamen ze bij het graf, toen de zon opging. Vooral die laatste woorden geven te denken, toen de zon opging. De evangelist Markus geeft vaak van zulke kleine details. Het geeft aan dat het een levende herinnering is. Maar meer nog dan dat, werpt het ook licht op wat er hier gebeurt. Door de opstanding van Jezus Christus uit de duistere macht van de dood, breekt er een nieuwe dag aan, een nieuwe tijd, een nieuwe schepping. En wie in het geloof op Jezus ziet, mag weten dat dit licht ook is opgegaan in zijn of haar hart. Nu is dat hier op aarde nog slechts ten dele, maar eenmaal zal bij de tweede komst van Jezus Christus naar deze aarde het volle licht van Gods koninkrijk doorbreken. Alle reden dus om deze dag samen te komen en te zingen en te juichen want Christus is verrezen!

 • Lied 166
 • Lied 167
 • Votum en groet
 • Ps. 118:12 en 13
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 150:3
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Markus 16:1-8
 • Ps. 68:10
 • Preek: Een nieuw schepping
 • Lied 171
 • Gebed en voorbede
 • Lied 183
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten