Liturgie van de dienst op Goede Vrijdag 15 april 2022 om 19:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Markus 15: 42-47

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op Goede Vrijdag gaat de preek ís avonds over begrafenis van Jezus naar aanleiding van Markus 15: 42-47. Al hebben de tegenstanders Jezus Christus als misdadiger laten ombrengen door Hem te kruisigen, Jozef van Arimathea heeft ervoor gezorgd dat Hij een koninklijke begrafenis ontving.

  • Psalm 62: 4
  • Gezang 150: 1, 4 en 7
  • Psalm 27: 7
  • Psalm 69: 1 en 4
  • Gezang 141: 1, 3 en 4
  • Gezang 145: 1 en 3

Naar het overzicht van de kerkdiensten