Liturgie van de dienst op zondag 10 april 2022 om 18:30 uur

Voorganger: Ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Jak. 1:12-18

palmzondag, leerdienst

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagavond 10 april gaan we het in de leerdienst over één van de hoofdzonden hebben: begeerte. We doen dat aan de hand van het Tiende Gebod, U zult niet begeren wat van uw naaste is. En als dat ons door God Zelf wordt voorgehouden, voel je wel aan dat we dat dus wel doen. En niet zo’n beetje ook. En dan gaat het niet om de begeerte naar goede dingen, wat we meestal met verlangen aanduiden, maar om wat de apostel de begeerte van het vlees noemt. In dit gebod wat specifieker aangeduid als de begeerte om te hebben wat de ander heeft. De lezingen weet ik nog niet, maar u kunt alvast lezen Jakobus 1:12-18 en Romeinen 7:7-26 en 8:12-20.

 • Aanvangslied: Ps. 84:1
 • Onze hulp en groet
 • Ps. 63:1 en 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 418:1 en 4
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Jak. 1:12-18
 • Ps. 27:2 en 3
 • Preek: De hebzucht (nav het Tiende Gebod)
 • Gz. 1 (berijming Tien geboden): 9
 • Gebeden
 • Lied 154
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten