Liturgie van de dienst op zondag 10 april 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Markus 14: 43-72; tekstgedeelte 66-72

palmzondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagmorgen 10 april is de Schriftlezing Markus 14: 43-72. Dit gedeelte beschrijft de gevangenneming van Jezus, waarbij Judas een kwalijke rol speelt; Jezus wordt ondervraagd door het Sanhedrin en we lezen van de verloochening door Petrus. Wat een lijden heeft Jezus moeten ondergaan, door vijanden en door toedoen van Zijn leerlingen. Echter, in alles bleef Hij trouw aan Zijn roeping om in een weg van lijden en sterven, zondaren zalig te kunnen maken.

  • Psalm 105: 1 (Schoolpsalm)
  • Gezang 145
  • Psalm 119, 4
  • Psalm 86: 2 en 4
  • Psalm 103: 6 en 7
  • Gezang 156: 4, 5 en 6

Naar het overzicht van de kerkdiensten