Liturgie van de dienst op zondag 3 april 2022 om 18:30 uur

Voorganger: Ds. J. A. Brussaard, Barneveld

Lezing: Mattheüs 26:36-46

zesde lijdenszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 118:14
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Psalm 54:1 en 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 103:6
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Mattheus 26:36-46
 • Weerklank, lied 150: 1, 3, 4 en 5 (Jezus, om uw lijden groot)
 • Preek Thema: Angst die troost
  Kerntekst: 37-39
 • Psalm 27:7
 • Dankgebed en voorbeden
 • Avondzang: 1 t/m 7 (in beurtzang)
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten