Liturgie van de dienst op zondag 20 maart 2022 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Mat. 6: 19-21; Ef. 4: 17-32

vierde lijdenszondag; leerdienst; na de dienst verkiezing ambtsdragers

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagavond 20 maart behandelen we het achtste gebod: U zult niet stelen. Aan de hand van Mat. 6: 19-21 en Ef. 4: 17-32 willen we dit gebod nader uitwerken. Het thema voor de preek is: Niet stelen, maar delen.

  • Psalm 25, 6
  • Psalm 24, 1, 2 en 3
  • Psalm 94, 8
  • Lied 277, 3, 4 en 5
  • Lied 295, 1, 10 en 13
  • Psalm 17, 3 en 8

Naar het overzicht van de kerkdiensten