Liturgie van de dienst op zondag 20 maart 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Psalm 37:1-11; Markus 14:1-11

vierde lijdenszondag; na de dienst verkiezing ambtsdragers

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Wat kun je als mens soms snakken naar goed nieuws. Zeker in een wereld die in razende woede is ontstoken, wordt die behoefte alleen maar sterker. Maar het is wel zoeken tussen al die berichten over haat en nijd, bommen en granaten. Dat is dan weer de andere kant, goed nieuws heeft meestal niet zo’n prominente plaats in de nieuwsvoorziening. Slecht nieuws verkoopt nu eenmaal wat beter. Dat ligt bij onze Heiland wel wat anders. Hij merkt het goede op en weet het te waarderen. Christus werd omringd door haat en nijd. Daarover vertellen ons de Evangeliën in ruime mate, maar gelukkig zijn er ook van die kleine berichtjes die iets anders laten zien. Zoals we lezen in Markus 14:1-9. Een vrouw zalft Jezus. Het is snel verteld, het zal de krant niet halen, maar Jezus waardeert het. Terwijl de mensen het maar verspilling vinden, spreekt Hij de woorden: “Waarom valt u haar lastig? Zij heeft een goed werk aan Mij verricht”. Woorden die te denken geven. U bent hartelijk welkom in de samenkomst van zondagmorgen 20 maart om hier meer over te horen (en over te zingen!).

 • Aanvangslied: Ps. 135:2 en 3
 • Votum en groet
 • Lied 284
 • Wet
 • Ps. 25:3
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Psalm 37:1-11 en Markus 14:1-11
 • Ps. 27:7
 • Preek: Een goed werk
 • Lied 455:1, 3 en 4
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 118:14
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten