Liturgie van de dienst op Biddag 9 maart 2022 om 19:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Filippenzen 4:1-9

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op deze dag komen we bij elkaar om te bidden. Uiteraard ook om ons te bezinnen op ons welzijn en welvaart. Dat zou een moment van dankbaarheid zijn, omdat er licht gloort aan het einde van de maatregelentunnel. We mogen als gemeente weer samenkomen. Maar helaas. Opnieuw kleurt de hemel weer donker met de oorlog in Oekra´ne. Houdt het dan nooit op? Nee, niet zolang we als onveranderde mensen op deze aarde leven. Wat we nodig hebben is een grondige verandering van ons leven, van ons hart. Gelukkig is Christus daar mee bezig. En dat proces zal eenmaal uitmonden in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. U begrijpt wel dat daar geen plaats is voor woeste en bloeddorstige mensen. Dat zou alles weer opnieuw verpesten. Daarom is het zo immens belangrijk dat we ons aansluiten bij Hem die deze verandering bewerkt: Jezus Christus. En door Hem gloort er licht aan het einde van de tunnel. Dat is een zekerheid.

 • Aanvangslied: Ps. 67:3
 • Votum en groet
 • Lied 501:1, 2 en 4
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 146:4
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Filippenzen 4:1-9
 • Ps. 55:13
 • Preek
 • Lied 514
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 23:1, 2 en 3
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten