Liturgie van de dienst op zondag 6 maart 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Markus 12:28-34

bediening Heilige Doop; tweede lijdenszondag; uitdelen dienstenboekje

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag 6 maart mogen we weer een vreugdevol moment beleven tijdens de samenkomst. Er zullen vier kinderen van de gemeente gedoopt worden. We lezen in dit gedeelte Markus 12:28-34. Jezus zegt daar in antwoord op een vraag van een schriftgeleerde, dat we God moeten liefhebben met heel ons hart en met heel onze ziel en met heel ons verstand en met heel onze kracht. Hij noemt dat een gebod. Vervolgens zegt Christus dat we geroepen zijn onze naaste lief te hebben als onszelf. Dat is het tweede gebod. Het tweede gebod wordt nader aangeduid met de woorden ‘hieraan gelijk’. Dat vraagt wel enige uitleg. We zullen ook zien dat dit geen gebod is om jezelf lief te hebben, dat zegt Jezus niet. Hij heeft het over twee geboden. Een heldere en duidelijke regel om onze kinderen mee groot te brengen.

 • Aanvangslied: Ps. 42:1
 • Onze hulp en groet
 • Ps. 8a:1, 2 en 3 (Weerklank)
 • Wet
 • Ps.105:5 (terwijl kinderen worden binnengebracht)
 • Lezing formulier
 • Bediening heilige Doop
 • Ps. 134:3
 • Gebeden
 • Lied 612 (kinderen worden weggebracht)
 • Schriftlezing: Markus 12:28-34
 • Ps. 31:17
 • Preek
 • Lied 429
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 146:8
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten