Liturgie van de dienst op zondag 27 februari 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Zach. 9: 9-10; Markus 10: 32-34; 11: 1-11. Tekst: Markus 11: 9b

eerste lijdenszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Dit jaar willen onze predikanten in de lijdensweken preken uit het Markusevangelie.

De eerste lijdenszondag is 27 februari. We luisteren dan naar Markus 10: 32-34 en 11: 1-11. Daar lezen we dat de discipelen verbaasd en bevreesd zijn om naar Jeruzalem te gaan, omdat ze de dreiging van de overpriesters en schriftgeleerden voelen. Ook Jezus is Zich daarvan bewust. Hij weet wat de Joodse leiders met Hem zullen doen. Dit alles staat in scherp contrast met de vreugde van het volk. Wanneer Jezus intocht houdt in Jeruzalem roepen ze: Hosanna! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere!

We zetten ons onder het Woord en luisteren naar wat God ons met deze gebeurtenissen wil leren.

  • Psalm 95, 1
  • Psalm 95, 2 en 4
  • Psalm 17, 3
  • Lied 139: 1, 3 en 5
  • Lied 143, 1, 3 en 4
  • Psalm 118: 13 en 14

Naar het overzicht van de kerkdiensten